"FAST" szkoła językowa

6 - LATKI

Terminy:

Poniedziałek 17.00 – 17.45

Piątek 17.00-17.45

Ilość godzin: 80

Koszt: 2 x 850 pln lub 10 x 170 pln

Opis:

Kurs dla 6 – latków, nastawiony na utrwalanie umiejętności zdobytych  w szkole oraz pogłębianie wiedzy przy użyciu metod i sposobów nauczania dostosowanych do wieku oraz stylu uczenia się 6 letnich dzieci, treści omawiane na zajęciach w pełni pokrywają się ze szkolną podstawą programową  a ponadto na zajęciach omawiane są zagadnienia pozwalające dzieciom rozwijać wiedzę ponad program, podczas zajęć dzieci będą używały podręczników stworzonych specjalnie dla 6 latków, zajęcia będą zawierały dużą ilość aktywizujących metod nauczania , w cenie kursu wliczony jest koszt podręcznika. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany nauczyciel na co dzień pracujący z dziećmi w szkole podstawowej z pełnym wykształceniem kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym.


KLASY 1 - 3

Terminy:

Poniedziałek 17.45 – 18.30

Piątek 17.45-18.30

Ilość godzin: 80

Koszt: 2 x 850 pln lub 10 x 170 pln

Opis:

Kurs dla dzieci w wieku 7 – 9 lat, podczas zajęć przerobione zostaną wszystkie treści zawarte w szkolnej podstawie programowej zaplanowane na ten etap edukacyjny, metody i sposoby nauczania kładą nacisk na aktywizację uczniów oraz motywowanie ich do pogłębiania zdobytej wiedzy oraz utrwalania nabytych już umiejętności, uczniowie będą mogli także pogłębić wiedzę ponad program,  w cenie kursu wliczony jest koszt podręcznika oraz multimedialnych ćwiczeń, które umożliwiają dzieciom wykonywanie zadań na specjalnej platformie edukacyjnej za pomocą komputera w domu , umożliwia to stałą kontrolę rodziców nad procesem uczenia i zapewnia uczniowi stały kontakt z nauczycielem. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany nauczyciel na co dzień pracujący z dziećmi w szkole podstawowej z pełnym wykształceniem kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym.


KLASY 4 - 6

Terminy:

Środa 15.30-17.00

Ilość godzin: 80

Koszt: 2 x 850 pln lub 10 x 170 pln

Opis:

Kurs dla dzieci w wieku 10 – 13 lat, podczas zajęć uczniowie utrwalają zdobyte już umiejętności oraz pogłębiają wiedzę dzięki aktywizującym metodom nauczania, podczas spotkań będziemy szczegółowo omawiać wszystkie zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne przewidziane na ten etap edukacyjny w szkolnej podstawie programowej i nauczymy się używać języka angielskiego w praktyce, w ramach tego kursu przygotujemy się do wszelkiego typu zadań które będą czekały na każdego ucznia na Sprawdzianie 6 klasisty, w cenie kursu wliczony jest koszt podręcznika oraz multimedialnych ćwiczeń, które umożliwiają dzieciom wykonywanie zadań na specjalnej platformie edukacyjnej za pomocą komputera w domu, umożliwia to stałą kontrolę rodziców nad procesem uczenia i zapewnia uczniowi stały kontakt z nauczycielem. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany egzaminator.


GIMNAZJUM

Terminy:

Wtorek 15.30 –17.00

Czwartek 15.30-17.00

Ilość godzin: 160

Koszt: 2 x 1650 pln lub 10 x 330

Opis:

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, podczas kursu zostaną szczegółowo omówione wszystkie zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne objęte podstawą programową , obowiązujące na egzaminie gimnazjalnym, kurs nastawiony jest na wyćwiczenie wszystkich zdolności niezbędnych aby zaliczyć egzamin na wysokim poziomie, oprócz tego będziemy wspólnie rozwiązywać i analizować testy z poprzednich lat, ćwiczyć zdolność pisania wszelkich form wymaganych podczas egzaminu a dodatkowym atutem kursu jest wyćwiczenie zdolności mówienia, która będzie rozwijała się wraz z przyrostem wiedzy, materiały użyte podczas kursu będą zawierały repetytorium oraz multimedialne ćwiczenia, które umożliwiają uczniom wykonywanie zadań na specjalnej platformie edukacyjnej za pomocą komputera w domu , umożliwia to stałą kontrolę  nad procesem uczenia i zapewnia uczniowi stały kontakt z nauczycielem.  Koszt podręcznika, multimedialnych ćwiczeń oraz wielu innych dodatkowych materiałów ćwiczeniowych jest wliczony w cenę kursu. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany egzaminator.


MATURA PODSTAWOWA

Terminy:

Poniedziałek 18.30 –20.00

Środa17.00- 18.30

Ilość godzin: 140

Koszt: 2 x 1450 lub 9 x 320

Opis:

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym podczas kursu zostaną szczegółowo omówione wszystkie zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne objęte podstawą programową , obowiązujące na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym, kurs nastawiony jest na wyćwiczenie wszystkich zdolności niezbędnych aby zaliczyć egzamin na wysokim poziomie, ze szczególnym naciskiem na znajomość gramatyki sprawdzaną na maturze podstawowej, oprócz tego będziemy wspólnie rozwiązywać i analizować testy z poprzednich lat, ćwiczyć zdolność pisania wszelkich form wymaganych podczas egzaminu a także przygotujemy się solidnie do egzaminu ustnego bazując na oryginalnych zestawach do matury ustnej CKE, materiały użyte podczas kursu będą zawierały repetytorium oraz multimedialne ćwiczenia, które umożliwiają uczniom wykonywanie zadań na specjalnej platformie edukacyjnej za pomocą komputera w domu , umożliwia to stałą kontrolę nad procesem uczenia i zapewnia uczniowi stały kontakt z nauczycielem. Koszt repetytorium, multimedialnych ćwiczeń oraz wielu dodatkowych materiałów ćwiczeniowych jest wliczony w cenę kursu. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany egzaminator.


MATURA ROZSZERZONA

Terminy:

Wtorek 17.00-18.30

Czwartek 17.00- 18.30

Ilość godzin: 140

Koszt: 2 x 1450 lub 9 x 320

Opis:

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, podczas kursu zostaną szczegółowo omówione wszystkie zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne objęte podstawą programową , obowiązujące na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym, kurs nastawiony jest na wyćwiczenie wszystkich zdolności niezbędnych aby zaliczyć egzamin na wysokim poziomie, ze szczególnym naciskiem na znajomość skomplikowanych i rozbudowanych struktur gramatycznych obowiązujących we wszelkich formach na maturze rozszerzonej, oprócz tego będziemy wspólnie rozwiązywać i analizować testy z poprzednich lat, ćwiczyć zdolność pisania wszelkich form wymaganych podczas egzaminu a także przygotujemy się solidnie do egzaminu ustnego bazując na oryginalnych zestawach do matury ustnej CKE, materiały użyte podczas kursu będą zawierały repetytorium oraz multimedialne ćwiczenia, które umożliwiają uczniom wykonywanie zadań na specjalnej platformie edukacyjnej za pomocą komputera w domu , umożliwia to stałą kontrolę  nad procesem uczenia i zapewnia uczniowi stały kontakt z nauczycielem.    Koszt repetytorium, multimedialnych ćwiczeń oraz wielu dodatkowych materiałów ćwiczeniowych, często pochodzących z książek ze studiów anglistycznych jest wliczony w cenę kursu. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany egzaminator maturalny.


OPORNI

Terminy:

Wtorek 18.30 – 20.00

Ilość godzin: 80

Koszt: 2 x 850pln lub 10 x 170 pln

Opis:

Kurs skierowany do osób dorosłych, które podchodziły do nauki języka angielskiego wielokrotnie (w szkole, na studiach)  lub nie uczyły się go nigdy wcześniej. Na zajęciach zaczniemy od samego początku a poznawaną stopniowo wiedzę będziemy od razu używali w praktyce, celem tego kursu jest nabycie umiejętności swobodnej komunikacji w codziennych sytuacjach, tematyka kursu dotyczy min. życia codziennego, podróżowania zakupów oraz usług, nauczymy się jak radzić sobie w takich miejscach jak np. restauracja, lotnisko  lub sklep. Podręcznik do tego kursu jest napisany specjalnie na potrzeby dorosłych i stawia  nacisk na komunikację w codziennym życiu. Koszt podręcznika jest wliczony w cenę kursu. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany lektor z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi.


BIZNES

Terminy:

Środa 18.30 – 20.00

Ilość godzin: 80

Koszt: 2 x 850pln lub 10 x 170 pln

Opis:

Kurs skierowany do osób posiadających podstawową znajomość języka angielskiego chcących poszerzyć swoją wiedzę o znajomość Business English. Kurs jest realizowany w oparciu o specjalistyczny podręcznik który stawia wszelkie zagadnienia gramatyczno – leksykalne w środowisku biznesowym, dzięki temu słuchacz poznaje język jakim posługują się pracownicy różnych branż biznesu, uczą się go używać w praktyce np.: rozwiązywać problemy, pytać i udzielać informacji, składać zamówienia oraz pisać rożne formy korespondencji. Koszt podręcznika jest wliczony w cenę kursu.


FIRST CERTIFICATE

Terminy:

Czwartek 18.30 – 20.00

Ilość godzin: 80

Koszt: 2 x 850pln lub 10 x 170 pln

Opis:

Kurs skierowany do młodzieży i dorosłych posiadających zaawansowaną znajomość języka angielskiego, do osób, które chcą przygotować się do egzaminu First Certificate. Kurs jest realizowany w oparciu o specjalistyczny podręcznik na wysokim poziomie w celu solidnego wyćwiczenia wszelkich zdolności wymaganych podczas egzaminu, podczas zajęć będziemy także rozwiązywali oraz analizowali testy z poprzednich lat.
Koszt podręcznika jest wliczony w cenę kursu.