FERIE ZIMOWE 2015 W GMINIE JABŁONNA

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR KART ZGŁOSZENIOWYCH.

W GCKiS Jabłonna oraz GCKiS Chotomów zajęcia pod okiem wychowawców są prowadzone w godzinach 9.00-14.00.  W ramach zajęć stacjonarnych odbywać się będą zajęcia: plastyczne, integracyjne, profilaktyczne, zabawa z angielskim,  teatralne, gry stolikowe, sportowe, pływalnia, savoir vivre i inne. Opłata za pobyt dzienny wynosi 5zł/dzień (25zł cały tydzień).

Dzieci, które chcą pozostać na zajęciach dodatkowych odbywających się w godz. 14.00-16.00, zobowiązane są wybrać jeden rodzaj zajęć, na który będą przychodziły przez cały tydzień.  Opłata za zajęcia dodatkowe to 4zł/dzień(20zł cały tydzień) Do wyboru  w ramach zajęć dodatkowych mamy w ofercie: muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne, ruchowe

W GCKiS Skierdy przez cały okres ferii zimowych prowadzona będzie bezpłatna świetlica dla dzieci, w godzinach 9.00-16.00.

 

Regulamin Ferii Zimowych 2015r. W Gminie Jabłonna