OPŁATY ZA ZAJĘCIA

Informujemy, iż zajęcia w naszych domach kultury w grudniu 2014, odbywają się do 19 grudnia, w związku z tym opłata za ten miesiąc wynosi 50% od danej sumy.