AKCJA LATO JABŁONNA

Od 1 lipca 2016 roku, jak co roku w naszej gminie rozpoczęła się „Akcja Lato”, która potrwa do 29 lipca 2016 roku. Na akcję zostało zgłoszonych 125 dzieci w wieku szkolnym. Utworzono 5 grup wiekowych, liczących po 15 uczestników. Pozostałe dzieci zostały wpisane na listę rezerwową. Zostały zaplanowane zajęcia: sportowe – w tym basen i tenis ziemny, taneczne, plastyczne i komputerowe, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Również w każdym tygodniu zostały  zaplanowane dwie wycieczki.

Dzięki uprzejmości Dyrektora GCKiS uczestnicy akcji otrzymali bezpłatne BONUSY w formie dwóch dodatkowych wycieczek.

W piątki zaplanowano zajęcia warsztatowe, gry miejskie i teatrzyk.

Każdy dzień niesie za sobą wiele atrakcji !

1 lipiec – piątek

Rozpoczęcie Akcji Lato w Gminie”

1 lipca dzieci zostały zapoznane z regulaminem akcji i przydzielone do grup wiekowych, gdzie wymyślały nazwę dla swojej grupy, oraz brały udział w zajęciach sportowych.

4 lipiec - poniedziałek

Od 4 lipca rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem zajęcia programowe.

W przerwach pomiędzy nimi dzieci szły na lody lub do parku, ewentualnie na plac zabaw. Odbyły się ćwiczenia aktywizujące wg. Metody Weroniki Sherborne. Przeprowadzony został quiz z nagrodami pt. ”Co wiem o Polsce?”

5 lipiec – wtorek

We wtorek uczestnicy wybrali się do kina na film pt. „Gdzie jest Dory ?”

Po powrocie udali się na lody, poszli na plac zabaw lub na boisko.

6 lipiec – środa

W środę odbyły się zajęcia zgodnie z harmonogramem, po których uczestnicy akcji wzięli udział w koncercie zespołu muzycznego, oraz mieli możliwość zagrać na ksylofonie i wziąć udział w karaoke.

7 lipiec – czwartek

Czwartek był ciekawym dniem, w trakcie którego dzieci pojechały do Miasteczka Ruchu Drogowego prowadzonego przez Straż Miejską m. st. Warszawy.

Przypomniały sobie zasady poruszania się po drogach, jeździły na rowerach, poznały Florkę, która chciała zostać piłkarzem, brały udział w zabawach i grach. Poznały zasady pierwszej pomocy, ćwiczyły na fantomach i przypomniały sobie numery alarmowe.

6 lipiec – środa

W środę odbyły się zajęcia zgodnie z harmonogramem, po których uczestnicy akcji wzięli udział w koncercie zespołu muzycznego, oraz mieli możliwość zagrać na ksylofonie i wziąć udział w karaoke.

7 lipiec – czwartek

Czwartek był ciekawym dniem, w trakcie którego dzieci pojechały do Miasteczka Ruchu Drogowego prowadzonego przez Straż Miejską m. st. Warszawy.

Przypomniały sobie zasady poruszania się po drogach, jeździły na rowerach, poznały Florkę, która chciała zostać piłkarzem, brały udział w zabawach i grach. Poznały zasady pierwszej pomocy, ćwiczyły na fantomach i przypomniały sobie numery alarmowe.

8 lipiec – piątek

Piątek był dniem stacjonarnym, dzieci mogły bawić się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Został przeprowadzony quiz z ngrodami pt. „Co wiem o kosmosie?. ”Po południu czekała na nich niespodzianka w formie BONUSA. Pojechali do Szkółki Leśnej w Skierdach, poznali pracę leśników, obejrzeli szkółkę leśną. Dzień zakończył się wspólnym ogniskiem i poczęstunkiem.