INAUGURACJA UTW JABŁONNA, CHOTOMÓW

Uroczystość rozpoczął Dyrektor GCKiS Grzegorz Przybyłowicz, następnie słuchaczy przywitał Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski.  Seniorzy zostali zaproszeni do uczestnictwa zarówno w spotkaniach UTW, jak i do aktywnego udziału w inicjatywach gminnych.
Po symbolicznym otwarciu nowego roku akademickiegfo 2017/2018, czas uświetnił nisamowity występ duetu b.dimention.