Fitness & Relaks

Zajęcia FITNESS w Suchocinie w sali Be Fit

Termin zajęć: wtorki, piątki 19.00-20.30

Instruktor: Iwona Kakietek-Zielińska/ kontakt:516 042 330

Koszt:50zł/mc


Kierownik Filii GCKiS Skiedry

Dorota Tondera

TEL. 604 892 205 dorotatondera@wp.pl